Menu Sluiten
Praktisch / Hands-on
Leer gevoel voor wat de bodem ons geeft
Kijk op en in de bodem
Kennis en inzicht leer je hier
Gezonde voeding voor Gezonde mensen
Van gezonde bodem naar gezonde mensen
Previous slide
Next slide

Welkom bij het Centrum voor Bodem & Gezondheid

De bovenlaag van de Aarde waarin we onze gewassen verbouwen is letterlijk de  basis van ons bestaan, onze gezondheid en ons leven. Het Centrum voor Bodem en Gezondheid, brengt mensen weer terug bij deze basis. deelt kennis en geeft mensen het gereedschap om op een gezonde manier de bodem te beheren, zodat vanuit een gezonde bodem, gezonde gewassen, dieren en mensen kunnen voortkomen. Het Centrum voor Bodem en Gezondheid is de centrale plaats voor binnen- en buitenland om deze kennis via cursussen/lezingen/conferenties te delen.

Het belang van een gezonde levende bodem

Een gezonde , levende bodem is van levensbelang voor alles wat leeft op Aarde.  Gezondheid en vitaliteit van het leven zijn direct gekoppeld aan de beschikbaarheid van nutriënten in de ecosystemen. Deze komen direct voort uit de levende bodem. Het ecosysteem op het land start in de bovenste 30cm van de Aarde.  De kringlopen op Aarde van grondstoffen vinden hun verbinding in de grond, deze grondstoffen worden door de stofwisseling die hier plaats vindt weer omgevormd tot voedingstoffen voor, plant, dier en mens. Het microleven in de bodem speelt hierbij een hoofdrol. Het voortbestaan van het leven op Aarde zoals we dit kennen is afhankelijk van hoe de mens met de bodem en het leven daarin omgaat.

- Stappen Plan -

1e Fase 

Verdere aanschaf en renovatie van de locatie

2e Fase 

Opstarten meerdaagse Trainingen. Praktische trainingen voor onafhankelijke bodem-begeleiders

3e Fase

Interne verbouwing locatie, verder ontwikkelen accommodatie

Locatie & Verhuur 

De Hoeve Vrede Oord is een oude langgevelboerderij met een rijke, agrarische geschiedenis. Rijksmonument en onderdeel van de hoofdgebouwen van het voormalige landgoed Vrede Oord. Meer info over de historie van de locatie vind u hier:  Historisch onderzoek Leenders Vrede Oord

Het is mogelijk om onze multifunctionele ruimte de Hooyzolder te huren per dagdeel, aanvragen of meer informatie kan via het contactformulier. 

Investeerders & Partners

Investeerders
 

GroeiBalans Beheer BV 

Als GroeiBalans zijn we al sinds 2007 gevestigd op deze locatie, het geboortehuis van 1 van onze eigenaren. We zitten dolgraag op deze locatie die ons alles biedt om ons bedrijf goed te kunnen laten floreren. De natuurlijke omgeving, agrarische geschiedenis en mogelijkheden van de locatie inspireren hierbij uiteraard.
 
In de missie en visie van GroeiBalans staan de thema’s van het “Centrum voor Bodem en Gezondheid” centraal. Dat is ook de reden dat we het initiatief hebben genomen tot oprichting van dit centrum. We doen dit met het idee het thema Bodem en Gezondheid cruciaal is bij het oplossen van diverse problemen binnen de agrarische sectoren, maar ook in het belang van de algemene gezondheid van alles wat leeft op Aarde. 
 
We willen de locatie verder uitbouwen en een begrip maken in binnen en buitenland op het thema Bodem en Gezondheid. Een plaats waar kennis gedeeld wordt aan de volgende generaties. Maar ook een plaats waar sociale gezondheid in de gemeenschap ruimte krijgt. Hiervoor dient de locatie geborgd te zijn voor de toekomst. Vandaar dat we samen met andere investeerders een investeringsfonds en Stichting hebben gevormd die de eigenaar van de locatie is. 
 
Mogelijkheid tot investeren
Voor de verdere uitwerking en verwezenlijking van onze plannen en idealen zoeken we de verdere samenwerking met nieuwe investeerders. Graag willen we u informeren over de voorwaarden en mogelijkheden , dit doen we uiteraard discreet en vertrouwelijk, u kunt via het contactformulier uw interesse of vragen kenbaar maken.  
 
Quote mede-investeerders van het eerste uur

Vrede Oord de Moeren, alleen de naam al is zo mooi!

Waarom hebben wij in dit project geïnvesteerd? Dat is niet eenvoudig uit te leggen, want wij doen dit om vele redenen. De belangrijkste zijn:

  • ongelooflijk mooie locatie, waar gedeeltelijk onze roots liggen
  • de motieven van de initiatiefnemers
  • een centrum voor ‘bodem-en-gezondheid’ en dan gezondheid in vele vormen
  • extra aandacht voor de zwakkere in onze samenleving
  • het duurzame karakter van dit project en dus een duurzame investering

Het zijn dit soort dingen, die als je het geluk hebt hierin te kunnen investeren, die echt waarde geven aan je leven en dat van onze kinderen en klein-kinderen.

Wij zijn er van overtuigd dat initiatiefnemers en hun omgeving een mooie toekomst tegemoet gaan, waarin ook wij op de achtergrond een mooie rol in kunnen spelen.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Partners

Sociale Activiteiten

Op het Centrum voor Bodem en Gezondheid vinden nu en in de toekomst allerlei sociale activiteiten plaats, mede om de locatie te onderhouden en economisch draaiende te houden, maar ook als goede doelen activiteiten.

Contact